Algemene Voorwaarden

Handelsportaal voor de agrarische sector

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden.
 Het doel van het website reglement is het voorkomen van onrechtmatigheden en misbruik jegens u (gebruiker), ons (boeremarkt.nl) en derden.
Eenvoudig uitgedrukt; Het is niet toegestaan Nationale, Internationale en Auteursrechtelijke wetten en regels te overtreden.
Dit geldt dus ook voor het gebruik van deze website, zowel als adverteerder als bezoeker.

De Algemene Voorwaarden bestaan uit beleids- en gebruiksregels en daarnaast uit een privacy beleid.

Beleids- en Gebruiksregels
1a. Het is niet toegestaan om middels gebruik van de website nationale, internationale en auteursrechtelijke regels en wetten te overtreden.
1b. U mag alleen advertenties plaatsen met specifiek agrarische producten en diensten. Tevens dienen verwijzingen naar andere websites een agrarisch doel te dienen.
1c. Boeremarkt.nl is een platform dat ruimte biedt adverteerders en geïnteresseerden tot elkaar te brengen. Daarom is boeremarkt.nl geen partij in overeenkomsten die voortkomen uit gebruik van deze site.
1d. Aan het gebruik van boeremarkt.nl kunnen geen rechten ontleent worden. Boeremarkt.nl is geen partij in de onderhandelingen dan wel verplichtingen, die tot stand komen door gebruik van boeremarkt.nl, tussen u en een derde partij. Ook kunnen hier geen rechten aan ontleent worden.
1e. Gebruik van websites die bezocht worden door een link op boeremarkt.nl vallen niet onder onze verantwoordelijkheid. Geplaatste links door adverteerders dienen een agrarisch karakter te hebben.
1f. De advertenties dienen specifiek agrarisch en in overeenstemming met de reglementen te zijn anders kunnen ze door ons worden verwijderd.
1g. Eenzelfde advertentie mag maar eenmaal geplaatst worden op de site(dus niet in meerder rubrieken)
1h. De advertentie dient in de juiste rubriek geplaatst te worden.
1i. U dient uw advertentie te verwijderen indien het aanbod niet meer geldt.
1j. Ondersteunende teksten op de verschillende pagina's dienen nageleefd te worden.

Privacy beleid.
2a. Uw gegevens zullen door ons gebruikt worden om uw advertentie te kunnen verwerken op de site maar verder zal deze informatie niet door ons met derden worden gedeeld, tenzij wetgeving of wetshandhaving ons hiertoe verplicht.
2b. Wij zullen uw gegevens niet anders gebruiken dan voor het beheer van Boeremarkt noodzakelijk is.
2c. Het is bezoekers niet toegestaan de website te gebruiken om informatie te verzamelen of door te spelen aan anderen.
2d. Boeremarkt.nl maakt gebruik van cookies teneinde o.a. het navigeren op de site te vergemakkelijken en tevens gebruikersinstellingen op te slaan. Cookies kunnen uw computer niet beschadigen en u kunt ze zelf verwijderen.
2e. Boeremarkt.nl is niet verantwoordelijk voor de gegevens die door u op de website wordt geplaatst.
3. Herhaaldelijke overtreding van het reglement dan wel misbruik van de site kan resulteren in uitsluiting van de site. Het reglement kan in de loop van de tijd worden aangepast, wij adviseren u kennis te nemen van mogelijke wijzigingen. Het niet hebben gelezen van de regels onthoud u niet van het opvolgen van deze regels.

 

Copyright Boeremarkt.nl, alle rechten voorbehouden.